תקנון האתר

תקנון הקולה מעיראק אונליין

מנהלי האתר רשאים לשנות, להוסיף, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת, בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט.
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
כל שימוש באתר הינו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים בו ובזאת מסכימים כי לא תהיה להם כל תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר ו/או מפעיליו בעקבות השימוש בו.
הנהלת האתר ובעליה אינם אחראים לתוצאות נזקים שייגרמו עקב שימוש במידע שקיים באתר וכן לא יתקבלו תלונות, תביעות ו/או דרישות כלשהן בעקבות זאת.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
במחירים באתר כוללים מע"מ ללקוחות פרטיים.
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן
והסכים להן.

משלוחים ואספקה :
בעת ההרשמה עליך למלא את כתובת למשלוחים לפי רשימה נתונה בלבד.
האתר אינו יכול לספק את השירות מחוץ לאזורי החלוקה המוגדרים ולפיכך לא תתקבל הזמנה אשר המען מחוץ לרשימה זו.
עלות המשלוח 17.90 ₪
מהרגע שהתקבלה הזמנתכם אנו נדאג ללקט ולהכין את הזמנתכם במהירות ה אפשרית.
כל הזמנת ואספקת המוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
הזמנות שיתקבלו לאחר שעה 14:00 ובימי שישי אחרי השעה 11:00 ישלחו ביום העסקים הבא.
אנו נעשה מאמץ לספק את ההזמנה בתחום השעות שנקבע בהזמנה.
חצי שעה לפני המסירה שליח יצור אתכם קשר, במידה ותרצו שנשאיר בפתח הדלת ניתן לעדכן אותנו בהערות.
אם בעת אספקת המשלוח לא תהיו נוכחים במקום, אתם מסכימים בזאת שהמשלוח נמסר לידי מישיהיה נוכח במקום באותה עת או יונח בסמוך לדלת הבית. אם איש אינו נוכח, האחריות במקרה זה לטריות המוצרים תחול עליכם בלבד, הקולה מעיראק לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול,
שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת המען.
הנכם מתבקשים לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוות הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לכם בצמוד למשלוח, בלי לעכב את השליח. בכל שאלה או בירור אודות הזמנה שסופקה תוכלו לפנות למוקד שירות הלקוחות של האתר דרך מספרי הטלפון המופיעים באתר או דרך המייל [email protected] בכתובת במקרה של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם
הלקוח את ההשלמה/החלפה/החזרה של המוצרים ו/או את החיוב/זיכוי הכספי של הלקוח לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

ישנה אפשרות לאיסוף עצמי של ההזמנה בתיאום מראש. על הלקוח להגיע לסניף הקולה מעיראק בראשון לציון, באופן עצמאי ובמועד שנקבע כדי לקבל את הזמנתו.

המוצרים הנמכרים באתר

אנו רשאים לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר הקולה מעיראק באינטרנט במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר בעתיד. אנו נפעל כדי להגדיל את היקף ומגוון המוצרים וסוגיהם, אולם אין התחייבות להיקף, זמינות או מגוון מינימליים כלשהם. חברתנו שומרת את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל. עם זאת, במידה שמוצר מסוים שהזמנתם לא יסופק לכם תחויבו כמובן' בהתאם למוצרים שנשלחו אליכם בפועל.

הרשמה לאתר:
כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד במדינת ישראל, רשאים לרכוש מוצרים באתר הקולה מעיראק באינטרנט, בתנאי שהשלימו את תהליך ההרשמה לשירות ומסרו את הפרטים המתבקשים במהלכו, לרבות מספר תעודת זהות.
חברתנו רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר הקולה מעיראק אונליין וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן, למעט ביצוע הזמנות שכבר בוצעו באתר.
במקרים הבאים תהיה לנו אפשרות לבטל את היכולת לבצע עסקה באתר:
• הפרת תנאי הסכם זה .
• מסירת פרטים שגויים.
• אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
בעת ההרשמה תתבקשו למסור, בין השאר, פרטים אישיים שונים )כגון שם, כתובת למשלוחים, ת"ז ועוד( , עליכם למסור פרטים מדויקים ומלאים ע"מ שנוכל לתת שירות מלא ומהיר. בעת ההרשמה לאתר תתבקשו להזין את כתובת הדוא“ל שלכם ולבחור סיסמא. בכל עת שתרכשו מוצרים באתר
הקולה מעיראק באינטרנט, תוכלו להזין את כתובת הדוא“ל שלכם והסיסמא במקום המיועד לכך. הדוא“ל והסיסמה שבחרתם יזהו אתכם ויחסכו מכם את הצורך למלא שוב את פרטיכם
האישיים. יהיה עליכם לוודא כי פרטיכם, כפי שהם מופיעים עדיין מעודכנים. כתובת הדוא“ל שלכם והסיסמא ישמשו אתכם לצורך הזדהות גם בעת הפניה למוקד שירות הלקוחות של הקולה מעיראק.

אבטחת מידע ופרטיות
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את
הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

ביטול עיסקה:

ביטול עיסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עיסקה), התשע"א-2010 וחוק הצרכן, התשמ"א-1981

דילוג לתוכן